Verzekering

Als lid van TC Nobel (excl. barlid) wordt je automatisch aangesloten bij Tennis Vlaanderen. Hierbij geniet je van een bijkomende ongevallenverzekering dewelke Tennis Vlaanderen geregeld heeft via Ethias. Die verzekering loopt vanaf de datum van je aansluiting tot en met 31 maart van het daarop volgende kalenderjaar. We raden aan om altijd te spelen na reservatie van je terrein teneinde je activiteit voor de verzekering te kunnen aantonen.

Onderstaand een kopie van de verzekeringspolis (hou er rekening mee dat de definitieve versie terug te vinden is op de website van Tennis Vlaanderen via Infotheek.

Sinds 1 januari van dit jaar zijn er verschillende waarborgen opgetrokken tot het hoogste niveau in Vlaanderen en er zijn enkele nieuwe dekkingen toegevoegd.

Uiteraard hopen we zo weinig mogelijk kwetsuren en ongevallen te ervaren op onze club maar mocht dit toch gebeuren beschrijven we hieronder hoe een aangifte moet gebeuren: 

  • Het sportongeval dient binnen de 48 uur te worden aangegeven;
  • In eerste instantie neem je contact op met Francis Pollet (0486/45.05.05);
  • Er wordt samen met jou een elektronische aangifte bij Ethias gedaan;
  • Ethias contacteert je per e-mail (heb geduld, want dit kan enkele weken duren) van zodra het dossier is opgemaakt. Zo bekom je je dossiernummer;
  • De verdere afhandeling verloopt verder rechtstreeks tussen jou en Ethias. TC Nobel heeft geen enkele inzage in je dossier.